Configurare spor de weekend

Sporul de weekend trebuie inregistrata in contractul de munca si in Revisal (Registrul General de Evidenta a Salariatilor). Astfel, in "Contracte de munca" , in tab-ul "Salarii" se completeaza in decizia de salarizare valoarea sporului de weekend, acesta se poate acorda procentual sau valoric.

 1. Spor de weekend suma fixa (valoric) pe luna (indiferent de numarul de ore lucrare).

Formula:

IF @pt_co = 0
  SELECT @ret_val = s.integral ,
   @ret_ore = 0,
   @ret_proc = 0
 FROM blc_linii s
 INNER JOIN blc b ON s.anluna=b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND     s.id_blc=b.id
 WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
ELSE
  SELECT @ret_val = 0,
   @ret_ore = 0,
   @ret_proc = 0

2.Spor de weekend procentual pe luna din salariul brut (indiferent de numarul de ore lucrare).

Formula:

IF @pt_co = 0
   SELECT @ret_val = b.sal_neg*s.procent/100,
       @ret_ore = 0,
       @ret_proc = s.procent
 FROM blc_linii s
 INNER JOIN blc b ON s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
 WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
ELSE
   SELECT @ret_val = 0,
         @ret_ore = 0,
         @ret_proc = 0

3.Spor de weekend procentual pe luna din salariul brut doar pentru numarul de ore muncite in weekend. -se completeaza in pontaj orele lucrate in zilele de Sambata si Duminica.

Formula:

IF @pt_co = 0
   SELECT @ret_val = (b.sal_neg*ISNULL(o.ore,0)*s.procent*8)/(@ore_lun*b.ore_norm*100),
       @ret_ore = ISNULL(o.ore,0),
       @ret_proc = s.procent
    FROM blc_linii s
    INNER JOIN blc b ON s.anluna=b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
    LEFT JOIN (
       SELECT p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc, SUM(p.ore) AS ore
       FROM Sal_Pontaj p
       INNER JOIN Sal_Pontaj_NomOre n ON p.tip = n.id
       WHERE (n.camp = 'ore_sd' OR (n.tiplcr='LCR' AND ((DATEDIFF(day, 0, p.data) % 7) IN (5,6)))) AND p.anluna=@anluna AND p.pl_blc=@pl_blc AND p.id_blc=@id_blc
       GROUP BY p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc
    ) o ON s.anluna=o.anluna AND s.pl_blc=o.pl_blc AND s.id_blc=o.id_blc
    WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
ELSE
   SELECT @ret_val = 0,
       @ret_ore = 0,
       @ret_proc = 0 

Exmplu: Pontaj și calul sporuri Sporul de weekend de la pct.1 și pct. 2 se acorda indiferenta de numarul de ore lucrate, sporul de la pct. 3 va tine cont de numărul de ore pontate în zilele de Sâmbăta și Duminica, în cazul nostru se acorda sporul de weekend în procent de 1% doar pentru 12 ore.

results matching ""

  No results matching ""