Evidenta si calculul concediilor de odihna

  1. Evidenta concedii de odihna in modulul “Contracte de munca”

Potrivit Codului Muncii, durata concediului de odihnă este de minimum 20 de zile lucrătoare, aceasta fiind stabilită în contractul individual de muncă, în conformitate cu reglementările în vigoare.
La adaugarea unui nou contract individual de munca in modulul “Contracte de munca” se va completa in tab-ul “Generale” campul C.O. cu numarul de zile de concediu de odihna.

In tabul C.O. se va crea o linie pentru fiecare an calendaristic oferind o imagine de ansamblu asupra zilelor de concediu de odihna.

Zile contract = zilele de concediu de odihna specificate in contractul individual de munca.


Nota: zilele de concediu pe anul in curs(zile contract) vor fi corespunzatoare perioadei lucrate (zile lucratoare – zile nelucrate).

Zile anterioare=sunt zilele de concediu de odihna reportate de la un an la altul. Zile suplimentare= se completeaza manual pentru salariatii care beneficieaza de zile suplimentare de C.O.

Nota: zilele anterioare pe linia anului curent trebuie sa fie egale cu zilele din coloana “Rest de efectuat” aferente liniei anului anterior.

Zile cuvenite = reprezinta totalul zilelor de concediu de odihna (zile contract+zile anterioare+zile suplimentare)
Zile efectuate = sunt zilele de concediu de odihna efectuate de catre salariat in anul curent, indiferent de anul de provenienta al acestor zile.
Rest de efectuat= reprezinta numarul de zile de concediu de odihna pe care un salariat le mai are de efectuat pe anul curent la o anumita perioada (zile cuvenite – zile efectuate).


Nota: Zilele de concediu de odihna platite la incetarea contractului nu vor afecta “Restul de efectuat”, aceste zile de C.O. fiind doar platite.

2. Calcul concedii de odihna in modulul “Salarii”
In “Optiuni” din modulul “ Salarii” se stabileste modul de calcul a concediilor de odihna.

Pentru fiecare salariat in tab-ul “C. Odihna” se vor inregistra cererile de concediu de odihna.

Nota: Zilele de concediu de odihna neefectuate care trebuie paltite la incetarea contractului individual de munca se vor inregistra tot in tab-ul “C. Odihna”, unde se va completa campul “din care zile neprestate” cu numarul de zile de C.O. platite.
Nota: Zilele de concediu de odihna platite la incetarea contractului vor afecta "Restul de efectuat".

Pentru informatii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati la adresa de email nexus@atacpc.ro

results matching ""

    No results matching ""