Setari recomandate pentru lucrul cu operatiuni in valuta

Inainte de inregistrarea documentelor in devize trebuie efectuate urmatoarele configurari care sunt prezentate mai jos.

Aceaste setari se fac la inceputul tinerii evidentei contabile sau la inceputul unui an. In cazul in care setarile se fac pe parcursul unui an, este necesar a se reface reevaluarile si colectarile de la inceputul anului pentru fiecare luna pana la prezent.

Pentru conturile 401,4111,404,461,462 sau alte conturi pentru care exista tranzactii in valuta, trebuie deschis modulul “Balanta de verificare”, contul care se utilizeaza pentru operatii in valuta si se bifeaza doar casuta “Includ in modulul Conturi in Devize”, astfel documentele care sunt inregistrare pe devizul EUR, USD s.a. vor fi incluse in acest modul “Conturi in devize”.

Nota: la conturile enumerate mai sus configurarea se face o singura data doar la conturile sintetice.

Pentru bancile in valuta, atat sinteticul cat si analiticele create pentru fiecare cont bancar (Deviz), trebuie sa fie configurate astfel:

  • se bifeaza casutele “Includ in modulul Conturi in Devize” si “Reevaluare sold devize”,

  • se specifica devizul aferent contului bancar,

  • setare corecta a functiunii conturilor.

Nota: Configurarile se fac pentru fiecare analitic creat.

Recomandam folosirea optiunii "Reevaluare sold devize" din modulul "Balanta de verificare" pentru conturile de clasa 5. In cazul in care se doreste reevaluarea pe documente, optiunea aceasta trebuie debifata si activata optiunea "Note dif. curs valutar" din modulul "Financiar" exemplificata in imaginea de mai jos.

Atentie! Dintre cele doua optiuni, doar una trebuie activata, altfel se vor dubla reevaluarile!

Pentru a verifica conturile care au solduri in devize, se va deschide modulul “Conturi in devize”, unde se poate vizualiza o Balanta de verificare in valuta corespunzatoare devizelor utilizate.

Dupa ce s-au facut configurarile initiale si s-au introdus documentele, la sfasitul fiecarei luni se face reevaluarea soldurilor in valuta din modulul “Reevaluare solduri in devize” → “Actualizez”, se bifeaza casutele “Toate” si “Preia cursul de reevaluare din tabel”, dupa “Salvez”. In cazul in care au fost facute modificari asupra documentelor in valuta (ex:s-au corectat plati, au fost introduse sau corectate documente), este necesar a se actualiza diferentele de curs valutar.

Nota: Actualizarea se face dupa fiecare modificare adusa documentelor in valuta.

La repartitiile din incasari/plati in valuta se aduc documente din luna curenta si documente mai vechi de luna curenta (se aduc doar facturi din perioada setata in optiuni) doar daca au fost reevaluate in luna precedenta.
In cazul in care devizul platii/incasarii nu este acelasi cu devizul facturii, acestea se pot incasa/platii fara a genera note de diferente de curs valutar prin optiunea "Curs paritate devize" din modulele din financiar. Pentru a inchide o factura 1:1 cu o plata/incasare in valuta diferita, optiunea "Curs paritate devize" trebuie setat pe "Manual". Dupa operarea incasarii/platii, optiunea amintita anterior trebuie schimbata cu cea implicita.

Inainte de a colecta articolele contabile se verifica in “Optiuni” modul daca sunt completate si bifate casutele ca in imaginea de mai jos (aceasta operatiune se face o singura data).

Dupa colectare, conturile 6651 si 7651 se vor incarca cu sumele corespunzatoare din diferentele de curs valutar.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati la adresa de email nexus@atacpc.ro

results matching ""

    No results matching ""