Operare reducere timp munca cf OUG 132

Cuprins:

 1. Contracte de munca
 2. Configurare spor reducere timp munca
 3. Salarii

1. Contracte de munca

1.1. Potrivit procedurii de lucru publicata pe site-ul www.inspectiamuncii.ro link in modulul contracte de munca se vor face urmatoarele modificari:

Atentie! Pct. 1.1. se aplica pentru modificarile efectuate pana la intrarea in vigoare a legii nr.282/08.12.2020 link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234455

 • Jurnal modificari - > Modific - > Modificare Tip contract: se va modifica norma de lucru a salariatului, de la norma intreaga la norma cu timp partial.
 • In tab-ul subventii se va adauga subventia pentru reducere timp munca.
 • In tab-ul salarii se va adauga o nou decizie de salarizare care va contine modificarile asupra normei contractului de munca si a salariului negociat.

1.2. In urma ultimelor modificari legislative si a aplicatiei REVISAL(v.6.0.8.) in modulul "Contracte de munca" incepand cu luna Ianuarie 2021 se vor efectua urmatoarele modificari asupra contractelor individuale de munca.

 • se modifica tipul de norma din NORMA INTREAGA/CU TIMP PARTAL in NORMA INTREAGA CONFORM OUG 132/2020

-durata timpului de munca va fi "Timp munca conform OUG 132/2020", iar la timpul de munca se vor completa numarul de ore prestate (in cazul nostru s-a facut reducerea timpului de la 8 ore/zi la 4 ore/zi).

2. Configurare spor reducere timp munca

In Nomenclatorul de sporuri se va adauga sau modifica sporul "Indemnizatie OUG 132" conform pasilor de mai jos:

Se adauga sporul, care o sa contina urmatoarele informatii:

 • Cod (pt. Raportare) = O132
 • Ordine = 99
 • Denumire = Indemnizatie OUG 132
 • Legatura cu Ore Pontaj = reducere timp munca

Dupa completarea informatiilor de mai sus se apeleaza "Salvez"

2.1 Spor "Indemnizatie OUG 132" - cand nu s-a modificat norma si salariul din contractul de munca.

Formula de calcul de mai jos se va copia in fereastra "EDITARE (Editare formula calcul)"

A. Formula calcul spor OUG 132/2020 conform Legii 282 din 8 decembrie 2020 (valabil pana in aprilie 2021)

IF @pt_co = 0
SELECT @ret_val = CASE WHEN ISNULL(o.zile,0) >0 THEN
(b.sal_neg / (@ore_lun/8)*(dbo.zile_lcr_per(b.dela_data, b.pnla_data)- ISNULL(b_ant.zz_ssp, 0)) - ISNULL(b_ant.tdbc, 0)) * 75/100
ELSE 0 END,
@ret_ore = ISNULL(o.ore, 0),
@ret_proc = 75
FROM blc_linii s
INNER JOIN blc_view b ON s.anluna = b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
CROSS APPLY (
SELECT SUM(tdbc-cm_soc-cm_soc1-cm_dmps-cm_dmps1) AS tdbc, SUM(zz_ssp+ore_cm/ore_norm) AS zz_ssp
FROM blc_view WHERE anluna = b.anluna AND pl_cm = b.pl_cm AND id_cm = b.id_cm AND (id !=b.id OR pct_lcr !=b.pct_lcr) AND b.dela_data = dela_data AND b.pnla_data = pnla_data
) b_ant
LEFT JOIN (
SELECT p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc, COUNT(DISTINCT p.data) AS zile, SUM(p.ore) AS ore
FROM Sal_Pontaj p
INNER JOIN Sal_Pontaj_NomOre n ON p.tip = n.id
WHERE n.simbol='RT' AND p.anluna=@anluna AND p.pl_blc=@pl_blc AND p.id_blc=@id_blc
GROUP BY p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc
) o ON s.anluna=o.anluna AND s.pl_blc=o.pl_blc AND s.id_blc=o.id_blc
WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
ELSE
SELECT @ret_val = 0,
@ret_ore = 0,
@ret_proc = 0
FROM blc_linii s
INNER JOIN blc b ON s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp

B. Formula calcul spor OUG 132/2020 conform Legii 58 din 2 aprilie 2021 (valabil din aprilie 2021)

IF @pt_co = 0
SELECT @ret_val = CASE WHEN ISNULL(o.ore,0) >0 AND n.norma_perioada > 0 THEN ROUND((b.sal_neg * ((ISNULL(o.ore,0) * 1.0) / n.norma_perioada)) * 0.75, 0) ELSE 0 END,
@ret_ore = ISNULL(o.ore, 0),
@ret_proc = 75
FROM blc_linii s
INNER JOIN blc b ON s.anluna = b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
CROSS APPLY dbo.sal_CM_info_ore(b.anluna, b.pct_lcr, b.id) n
LEFT JOIN (
SELECT p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc, COUNT(DISTINCT p.data) AS zile, SUM(p.ore) AS ore
FROM Sal_Pontaj p
INNER JOIN Sal_Pontaj_NomOre n ON p.tip = n.id
WHERE n.simbol='RT' AND p.anluna=@anluna AND p.pl_blc=@pl_blc AND p.id_blc=@id_blc
GROUP BY p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc
) o ON s.anluna=o.anluna AND s.pl_blc=o.pl_blc AND s.id_blc=o.id_blc
WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
ELSE
SELECT @ret_val = 0,
@ret_ore = 0,
@ret_proc = 0
FROM blc_linii s
INNER JOIN blc b ON s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp

2.2 Spor "Indemnizatie OUG 132" - cand s-a modificat norma si salariul din contractul de munca. (valabila pana la 31.12.2020)

Formula de calcul de mai jos se va copia in fereastra "EDITARE (Editare formula calcul)"

Formula:

IF @pt_co = 0
SELECT @ret_val = CASE WHEN ISNULL(o.zile,0) >0 THEN (ISNULL((SELECT TOP 1 sal_neg FROM Sal_Salariu WHERE pl_cm = b.pl_cm AND id_cm = b.id_cm AND data_doc <= b.dela_data AND id != b.id_salar ORDER BY data_doc DESC, id DESC),0) / (@ore_lun/8)*(dbo.zile_lcr_per(b.dela_data, b.pnla_data)- ISNULL(b_ant.zz_ssp, 0)) - ISNULL(b_ant.tdbc, 0)) * 75/100 ELSE 0 END,
@ret_ore = ISNULL(o.ore, 0),
@ret_proc = 75
FROM blc_linii s
INNER JOIN blc_view b ON s.anluna = b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
CROSS APPLY (
SELECT SUM(tdbc) AS tdbc, SUM(zz_ssp) AS zz_ssp
FROM blc_view
WHERE anluna = b.anluna AND pl_cm = b.pl_cm AND id_cm = b.id_cm AND (id !=b.id OR pct_lcr !=b.pct_lcr) AND b.dela_data = dela_data AND b.pnla_data = pnla_data
) b_ant
LEFT JOIN (
SELECT p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc, COUNT(DISTINCT p.data) AS zile, SUM(p.ore) AS ore
FROM Sal_Pontaj p
INNER JOIN Sal_Pontaj_NomOre n ON p.tip = n.id
WHERE n.simbol='RT' AND p.anluna=@anluna AND p.pl_blc=@pl_blc AND p.id_blc=@id_blc
GROUP BY p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc
) o ON s.anluna=o.anluna AND s.pl_blc=o.pl_blc AND s.id_blc=o.id_blc
WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
ELSE
SELECT @ret_val = 0,
@ret_ore = 0,
@ret_proc = 0
FROM blc_linii s
INNER JOIN blc b ON s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp

3. Salarii

In vederea calculului salariului si declararea in D112 in situatia in care se opteaza pentru reducerea programului de munca trebuie urmati pasii de mai jos.

In Formatii de lucru se va adauga o noua formatie de lucru, de exemplu: Reducere timp munca

Formatia Reducere timp munca se va adauga ca bon de lucru in tab-ul Bon de lucru

Operare Pontaj:

 • manual in pontaj
 • modificare cu asistentul Mutare ore pontaj
3.1. In tab-ul Pontaj cu ajutorul asistentului se vor efectua urmatoarele modificari:

a) cand nu s-au efectuat modificari asupra normei si salariului negociat

 • Tip ore = Reducere timp munca
 • Formatie = Reducere timp munca

Se va preciza perioada aplicarii reducerii timpului de munca si numarul de ore, dupa care se vor adauga in pontaj cu Adaug.

b) cand s-au efectuat modificari asupra normei si salariului negociat

 • Tip ore = Reducere timp munca
 • Formatie = Reducere timp munca

Se va preciza perioada aplicarii reducerii timpului de munca si numarul de ore, se vor adauga acest tip de ore in pontaj cu Adaug, dupa care tipul de ore Regie se vor modificat in numarul de ore lucrate (4 ore).

In Lichidare se vor folosi lichidari multiple prin apelarea asistentului Sincronizare lichidari multiple, dupa care se va da Calcul pe fiecare linie.

Dupa efectuarea calcului pe fiecare lichidare, in tab-ul Sporuri va fi afisata valoarea indemnizatiei pentru reducere timp munca.

3.2. Asistent "Mutare ore pontaj"

Pentru vizualizare mod operare puteti accesa Materialul Asistent "Mutare ore pontaj"

Noutate Nexus Media din 14.01.2021 Noutate Nexus Media din 15.04.2021

Pentru informatii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati la adresa de email nexus@atacpc.ro

results matching ""

  No results matching ""