Operare facturi cu taxare inversa in Romania

La adugarea facturilor de achizitie cu taxare inversa se va bifa casuta "Factura cu taxare inversa si/sau ach. intra".

La adaugarea articolelor in "Nomenclatoare si unelte" -> "Bunuri si servicii - Articole" este important sa se completeze:

  • Cod NC 8: din nomenclatorul de coduri se va selecta doar codul care este specificat in "Ghidul de completare a declaratiei informative"->"Nomenclator cod produse pt tip partener = 1 (persoană înregistrată în scopuri de TVA)".

Nota: Pentru codurile din nomenclator format din doua cifere nu se completeaza nimic in campul "Cod NC 8".

  • Tip bun/serviciu achizitionat/livrat prin taxare inversa: se va selecta tipul de bun sau serviciu corespunzator.

  • Tara de origine: Romania

Pentru facturile de avans aferente bunurilor cu taxare inversa, se va crea cate un articol pentru fiecare tip de bun potrivit nomenclatorului de coduri. Pentru aceste articole se vor completa toate informatiile prezentate mai sus, suplimentar se va specifica in tab-ul "Specificatii" - "Servicu aferent bunurilor".

Exemplu factura achizitie si mod afisare in D394:

Factura interna

D394

results matching ""

    No results matching ""